Álláslehetőség óvodába

Fekete István Óvoda és Bölcsőde - Alsózsolca a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fekete István Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3571 Alsózsolca, Fekete István utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, az iskolai életmódra és a közösségi életre való felkészítése az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő helyi nevelési program alapján. Gyermekvédelmi törvénnyel összefüggő pedagógiai tevékenység. Részvétel a nevelőtestület munkájában. Együttműködés a családokkal.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

 • Gyermekszeretet,
 • Elhivatottság,
 • Jó kapcsolatteremtő képesség,
 • Türelem, empátia, segítőkészség,

Előnyt jelentő kompetenciák: Kreativitás, szervezőkészség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • diploma másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • alkalmazás esetén érvényes erkölcsi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság
 •  hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 08. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 01.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekasné Baksi Piroska intézményvezető nyújt, a 06/46-406-605-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Fekete István Óvoda és Bölcsőde - Alsózsolca címére történő megküldésével (3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz.52/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat lezárását követően, az anyagok feldolgozása után személyes beszélgetés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 05.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu – 2021. február 01.

Elérhetőségek:

Tel.: 06/46-406-605; 06/46-520-237
e-mail: feketeistvanovi@alsozsolca.hu
Web: www.feketeistvanovi.hu

A pályázati kiírásért kattints ide!


< Vissza