Sportösztöndíj pályázat

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Sportösztöndíj pályázatot hirdet.

Az Eszterházy Károly Egyetem (továbbiakban EKE) Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban EHÖK) Sportösztöndíj pályázatot hirdet azon hallgatók számára, akik a sportban kiemelkedő teljesítményt értek el az adott időszakban (2017. március 05 - 2018. március 28).

PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehet az EKE valamennyi teljes idejű felsőoktatási szakképzésének, alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan képzésének, vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatója, aki az adott időszakban kiemelkedő sporteredményt ért el.

A pályázaton nem vehetnek részt az EKE azon hallgatói, akik az intézmény részéről rendszeres sportösztöndíj támogatásban részesülnek.

A pályázati adatlap leadási határidje: 2018.03.28. (szerda)

A pályázati adatlap leadása:

  • Egri Campus:  EHÖK iroda („B" épület) ügyfélfogadási időben.
  • Jászberényi Campus: HÖK iroda (hétfő - csütörtök, 9:30 - 10:00)
  • Sárospataki Campus: HÖK iroda (hétfő - csütörtök, 9:30 - 20:00)
  • Gyöngyösi Campus: C épület 107-es iroda /Mátrai út 36./ (hétfő - csütörtök, 8:00 - 14:00)

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások:

  • Csak a hiánytalanul kitöltött pályázati lapok vesznek részt az elbírálásban.
  • A pályázathoz aktív hallgatói jogviszonyigazolás csatolása kötelező, mely a 2017/18-as tanév 2. félévére szól.
  • A pályázati lapon feltüntetett eredményeket a pályázó köteles hivatalos igazolással bizonyítani, melyet kizárólag a szakszövetség állíthat ki (kivételt képez a MEFOB eredmények igazolása, melyet a MEFS állít ki).

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után beadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:
A pályázattal elnyerhető egyszeri támogatás összegét az EHÖK elnökség állapítja meg a pályázatok elbírálása során. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Eredmény:
Az eredményt az EHÖK 2018. április 4-én közli hivatalos honlapján (https://hok.uni-eszterhazy.hu).

Fellebbezés:
Az eredményközléstől számított 15 napon belül (2018. április 19-ig) van lehetőség a hok@uni-eszterhazy.hu e-mail címen.


< Vissza