Sportkollégium

Pályázati felhívás sportkollégium igénybevételére

Az Eszterházy Károly Egyetem sportkollégiumi elhelyezésre ír ki pályázatot a 2019/2020-as tanévre. Sportkollégiumi elhelyezésben csak teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben és osztatlan tanárképzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos hallgató részesülhet, finanszírozási formára való tekintet nélkül.

PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE

Sportolói kollégiumban részesülhet az a hallgató, aki:

1. az intézmény vagy bármely egyesület színeiben - egyéni vagy csapatsportban - az alábbi versenyrendszerben szerepel:

a) olimpiai/paralimpiai sportágban

 • olimpián/paralimpián vagy világversenyen;
 • FISU rendezvényen;
 • nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában;
 • MEFOB rendezvényen I-III. helyezést ért el;
 • SHS rendezvényen I-III. helyezést ért el.

b) nem olimpiai/paralimpiai sportágban

 • világversenyen;
 • FISU rendezvényen;
 • nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában;
 • MEFOB rendezvényen dobogós helyezést ér el.

2. Aktív egyesületi tagság, az adott sportágban.

3. Aktív hallgatói jogviszony az Eszterházy Károly Egyetemen.

Az érvényes jelentkezéshez valamennyi feltétel (1-3 pont) megléte szükséges.

A pályázatok elbírálásánál pontazonosság esetén előnyt élves az a hallgató, aki az EKE Diák- és Szabadidősport Clubban egyesületi tagsággal rendelkező sportoló. A sportkollégiumi férőhely odaítélése – a Sporttudományi Intézet javaslatát figyelembe véve – a kollégiumi koordinátor feladata.

Nem részesülhet támogatásban az a hallgató:

 • akivel szemben elmarasztaló, jogerős fegyelmi határozat van érvényben,
 • aki passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

Pályázat elbírálásának szempontjai: Sporteredmények

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött pályázati űrlapot;
 • a hallgatói jogviszony-igazolást;
 • sportegyesületi igazolást (sportegyesületi pecséttel és a sportegyesületi edző aláírásával), amely tartalmazza a hallgató elmúlt egy évben végzett sporttevékenységét; vagy,
 • sportági szakszövetségi igazolást (sportági szakszövetségi pecséttel és a sportági szakszövetségi vezető aláírásával), amely tartalmazza a hallgató elmúlt egy évben végzett sporttevékenységét.

A pályázat benyújtása:
A kitöltött pályázati űrlapot és mellékleteit, azaz a pályázó teljes anyagát személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A támogatás alapjául szolgáló eredmény(ek) feltöltése kötelező az alábbi hivatkozáson elérhető Sportfólió rendszerbe:

https://s-portfolio.uni-eszterhazy.hu/regisztracio

Rendszerrel kapcsolatos információk: csernai.zoltan@uni-eszterhazy.hu

Benyújtás helye: Eszterházy Károly Egyetem - 3300 Eger, Leányka út 6. Almagyardombi Kollégium (földszint)
Postacím: Eszterházy Károly Egyetem - 3300 Eger, Leányka út 6. Almagyardombi Kollégium – 4. iroda
Benyújtás határideje: 2019. augusztus 16. (péntek) 14.00 óra

Érvénytelen a jelentkezés az alábbi esetekben:

 • ha a jelentkező nem felel meg a részvételi feltételeknek;
 • ha jelentkezési határidőn túl történt a jelentkezés;
 • ha a jelentkezés formailag hibás, hiányos, olvashatatlanul benyújtott, illetve ha hamis adatot tartalmaz.

A jelentkezési eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség. A jelentkezés elbírálása és a döntéshozatal során méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. A döntés ellen nincs jogorvoslatra lehetőség.

Értesítés a jelentkezés eredményéről: a döntés eredményéről a hallgatót írásban értesítjük.


< Vissza