Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat

Beadási határidő: 2018. szeptember 28. (péntek)

Kedves Hallgató!

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi részt!

A szociális alapon nyújtandó támogatások (pl. rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás) megkövetelik az adott tanévben legalább egyszer a hallgató szociális helyzetének megvizsgálását. A „Nyomtatvány szociális helyzet megállapításához" nevű dokumentum, és a szükséges igazolások benyújtása után a hallgató az adott tanévre vonatkozóan szociális pontot és szociális kódot kap.

A rendszeres szociális ösztöndíj benyújtásának módja:

1: a hallgatónak rendelkeznie kell szociális ponttal (Nyomtatvány szociális helyzet megállapításához)
2: a hallgatónak be kell nyújtania a Rendszeres Szociális Ösztöndíj 2018/2019/I pályázati lapot

Beadási határidő: 2018. szeptember 28. (péntek)
Leadás: Személyesen

  • Egri Campus: Almagyardombi Kollégium 2-es iroda, ügyfélfogadási időben
                                   Hétfőtől-Csütörtökig: 10.00-12.00; 13.00-15.00
                                   Pénteken: 10.00-12.00

  • Gyöngyösi Károly Róbert Campus: HÖK irodában a megadott időpontokban
  • Jászberényi Campus: Oktatási iroda / ügyfélfogadási időben Majorné Csikós Mártának
  • Sárospataki Campus: Oktatási iroda / ügyfélfogadási időben Mokri Máténak

A pályázat benyújtása előtt érdemes tudni:

MINDEN nyomtatványra (Rendszeres Szociális Ösztöndíj 2018/2019/I pályázati lap és nyomtatvány szociális helyzet megállapításához) és igazolásra szükségük van a nyomtatvány magyarázatai alapján az érvényes pályázat benyújtásához.

Ki pályázhat alaptámogatásra (részlet a Hallgatói Követelményrendszer):

Alaptámogatás 17.§

(1) Alaptámogatásban az államilag támogatott/ magyar állami ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.

(2) Az első alkalommal államilag támogatott/ magyar állami ösztöndíjas teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy a beiratkozás alkalmával kérelemre – felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben a hallgatói normatíva 50%-ának, mesterképzésben a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult. Az alaptámogatás igénylésére irányuló kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt a bejelentkezéskor az ESZÖB-nek kell benyújtani. A kérelemről az ESZÖB dönt.

Letölthető formanyomtatványok:

                - Nyomtatvány szociális helyzet megállapításhoz 2018/2019/I

                - Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 2018/2019/I

                - Alaptámogatás pályázat

  

Eger, 2018. szeptember 12.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona s.k.
elnök
Egyetemi Szociális Ösztöndíj Bizottság


< Vissza