Módosul az egyéni tanrend!

A Szenátus június 20-án elfogadta a kedvezményes tanulmányi rend módosítását, amely több pontban is pozitívan érinti a hallgatókat.

A HÖK munkájának is köszönhetően rögzítésre került, hogy munkaviszonyra is kérhető részleges (1-1 tantárgyra szóló), vagy akár teljes kedvezményes tanulmányi rend tanulmányi átlagtól függetlenül.

Emellett továbbra is jogosult a kérelem benyújtására aki:

  • terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermek-nevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül,
  • az egyetemen elnyert, szakjához kötődő pályázattal külföldi tanulmányúton vesz részt,
  • hallgatói önkormányzati képviselő vagy aktív egyetemi közéleti tevékenységet végző hallgató, aki rendelkezik az EHÖK küldöttgyűlésének indoklással ellátott támogató nyilatkozatával, valamint szakmai tevékenységét és annak tervezetét kérelmében megfelelően bemutatta,
  • élsportoló (a HKR VII. fejezet 18. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint

Részleges (tantárgyankénti) kedvezményes tanulmányi rend kérhető óraütközések esetén is. Az óraütközés tényét a dékáni hivatal ellenőrzi.

Ha a fenti pontok egyike sem vonatkoznak rád, akkor is adhatsz be kérelmet részleges vagy teljes kedvezményes tanulmányi rendre, ha a korrigált kreditindexed legalább 4,0 és egyéb indokok miatt pozitív lehet a kérelem elbírálása. Az őszi félév esetén szeptember 15-ig, tavaszi félév esetén február 10-ig kell benyújtani.

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatban bátran írjatok a hok@uni-eszterhazy.hu oldalra.

Ne feledd, ha bejársz minden órára, akkor sokkal nagyobb eséllyel végzed el csúszás nélkül a tanulmányaidat! A kérelemmel élj és ne visszaélj! :-)


< Vissza