JUNO / FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓKÉRT ÖSZTÖNDÍJ

Az Eszterházy Károly Egyetem pályázatot hirdet JUNO ösztöndíjra és Fogyatékossággal élő hallgatókért ösztöndíjra.

JUNO ösztöndíj

Pályázhatnak azok az osztatlan képzésben, alapképzésben, illetve mesterképzésben, nappali tagozatos, aktív hallgatók, akik CSED, GYES, GYED támogatásban részesülnek. A pályázónak 2017/18-as tanév tavaszi félévében érvényes szociális ponttal kell rendelkeznie, vagy igazolnia szükséges szociális helyzetét.

Az ösztöndíj félévente 10 főnek ítélhető meg, mely mértéke: 15.000 Ft/fő/hó. A benyújtott pályázatokat a 2017/18-as tanév tavaszi félévére megállapított szociális pontszám alapján rangsorolni kell. Az ösztöndíj odaítélése félévre szól.

A pályázatokat 2018. február 28-ig a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton a „JUNO ösztöndíj" formanyomtatvány kitöltésével. A kérvényhez csatolni kell CSED, GYES, GYED támogatásról szóló igazolást és amennyiben nem rendelkezik a 2017/18/2 félévére megállapított szociális helyzetet igazoló pontszámmal, úgy a szociális helyzet megállapításához szükséges igazolásokat. Amennyiben a kérvényhez nem kerül benyújtásra az igazolás, a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatok elbírálására 2018. március 5-ig kerül sor.

Az ösztöndíjak kifizetése az EFOP-3.4.3-16-2016-00010 „Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében" című projekt keretében valósul meg.

Fogyatékossággal élő hallgatókért ösztöndíj

Pályázhatnak azok nappali tagozatos, aktív hallgatók, akik vállalják, hogy segítik, támogatják a fogyatékossággal élő hallgató társaikat a tanulásban vagy életvitelükben.

A pályázatokat 2018. február 28-ig elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton a „Fogyatékossággal élő hallgatókért" formanyomtatvány kitöltésével. A pályázónak a benyújtott kérelemhez csatolni kell motivációs levelét, mely tartalmazza a segítő tevékenységére vonatkozó elképzeléseit. Továbbá az adatlaphoz csatolni kell az egyetemen regisztrált fogyatékossággal élő hallgató nyilatkozatát, mely tartalmazza a segítségnyújtás igényelt formáit, módját, időtartamát. A hiányosan benyújtott pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatok elbírálására 2018. március 5-ig kerül sor. Az ösztöndíj odaítéléséről az Esélyegyenlőségi Bizottság dönt.

Az ösztöndíj félévente 10 főnek ítélhető meg, mely mértéke: 10.000 Ft/fő/hó. Az ösztöndíj odaítélése félévre szól.

Az ösztöndíjak kifizetése az EFOP-3.4.3-16-2016-00010 „Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében" című projekt keretében valósul meg.


< Vissza