Eszterházy és Gárdonyi Ösztöndíj Pályázat

Az Eszterházy Károly Egyetem pályázatot hirdet Eszterházy ösztöndíjra és Gárdonyi ösztöndíjra.

Eszterházy ösztöndíj

Pályázhatnak azok a felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben, alapképzésben, illetve mesterképzésben, a 2017/2018-as tanévre felvételt nyert, nappali tagozatos, magyar állami ösztöndíjas, aktív hallgatók, akik az egyetem valamely campusán állandó lakcímmel rendelkeznek és az adott campuson folytatnak tanulmányokat.

Az ösztöndíj félévente 15 főnek ítélhető meg, mely mértéke: 15.000 Ft/fő/hó. A benyújtott pályázatokat az őszi félévben felvételi pontszámok alapján, a tavaszi félévben a tanulmányi eredmények alapján rangsorolni kell. Felvételi pontszám azonosság esetén a ponthatártól való eltérés alapján kell a döntést meghozni. Az ösztöndíj odaítélése egy félévre szól.

A pályázatokat 2017. október 25-ig elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton az „Eszterházy ösztöndíj" formanyomtatvány kitöltésével. A kérvényhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát. Amennyiben a kérvényhez nem kerül benyújtásra a lakcímkártya másolata, a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatok elbírálására 2017. november 7-ig kerül sor.

Az ösztöndíjak kifizetése az EFOP-3.4.3-16-2016-00010 „Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében" című projekt keretében valósul meg.

Gárdonyi ösztöndíj

Pályázhatnak azok az osztatlan képzésben, alapképzésben, illetve mesterképzésben, pedagógus képzési területen, nappali tagozaton tanuló, magyar állami ösztöndíjas aktív hallgatók, akik az egyetem valamely campusának járásában állandó lakcímmel rendelkeznek és az adott campuson tanulmányokat folytatnak. A pályázónak a 2017/18-as tanév őszi félévében érvényes szociális ponttal kell rendelkeznie.

Az ösztöndíj félévente 10 főnek ítélhető meg, melynek mértéke: 11.000 Ft/fő/hó. A benyújtott pályázatokat a 2017/18-as tanév őszi félévére megállapított szociális pontszám alapján rangsorolni kell. Az ösztöndíj odaítélése egy félévre szól.

A pályázatokat 2017. október 25-ig elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton a „Gárdonyi ösztöndíj" formanyomtatvány kitöltésével. A kérvényhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát. Amennyiben a kérvényhez nem kerül benyújtásra a lakcímkártya másolata, a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatok elbírálására 2017. november 7-ig kerül sor.

Az ösztöndíjak kifizetése az EFOP-3.4.3-16-2016-00010 „Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében" című projekt keretében valósul meg.


< Vissza