Közlemény elsőéves hallgatóknak

Hirdetmény

Neptunkód lekérdezése, belépés a Neptunba.

Amennyiben még nem tette meg, kérem, kérdezze le a felvetteknek szóló weboldalunkon (http://felvettek.uni-eszterhazy.hu) a Neptun/Neptun kód lekérdezése menüpontban a Neptun kódját. Az itt kapott Neptun kóddal lépjen be a Neptun rendszerben. Az "Azonosító" mezőbe a Neptun kódját, a "Jelszó" mezőbe pedig az Ön születési dátumából az alábbi formula szerint képzett karaktersorozatot: NeÉÉÉÉHHNN (ahol ÉÉÉÉ a születési év, HH a hó, NN a nap sorszáma) kell beírnia. Amennyiben a korábbiakban már volt jogviszonya az Egyetemen vagy annak jogelőd intézményeiben, a régebbi Neptun kódja és jelszava érvényes továbbra is. Amennyiben elfelejtette korábban megadott jelszavát, nagy-macsay.judit@uni-eszterhazy.hu címre írt e-mailben kérheti jelszava megváltoztatását. A visszaélések elkerülése érdekében kérem az e-mailben az alább azonosítókat adja meg feltétlenül: Név, Neptun kód, születési helye, ideje, anyja neve. Ezek hiányában nem áll módunkban jelszavát módosítani!

A beiratkozás napjáig a Neptun rendszerben elvégzendő feladatok leírását letölthetiTájékoztató

A személyes beiratkozásig kérem végezze el az alábbiakat:

1. Adategyeztetés (részletes leírás a fent letölthető tájékoztató diasorban található)

A Neptun rendszerben a Saját adatok/Személyes adatok menüpontban kérem ellenőrizze személyes adatait és a hiányzó adatokat bűntetőjogi felelőssége tudatában, az okiratinak megfelelően rögzítse illetve módosítsa.
Ellenőrzendő, módosítandó adatok köre:

 • Saját adatok/Személyes adatok
 • Saját adatok/Képzettségek (érettségi bizonyítvány valamint korábban szerzett oklevelek adatai)
 • Saját adatok/Elérhetőségek (e-mailcím, cím, telefonszám)
 • Pénzügyek/Beállítások (bankszámlaszám rögzítése)

2. Beiratkozás a Neptun rendszerben (részletes leírás a fent letölthető tájékoztató diasorban található)

A beiratkozás az alábbi menüpontban végezheti el: Ügyintézés /Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont
A bejelentkezésre (aktív vagy passzív státusz bejelentésére) 2019. szeptember 1-jén 8.30-tól 2019. szeptember 20-án 11-óráig biztosítunk lehetőséget!

3. Beiratkozási lap nyomtatása (részletes leírás a fent letölthető tájékoztató diasorban található)

A beiratkozási lapot a Neptun rendszerből az alábbi menüpontból lehet kinyomtatni: Információ/ Általános nyomtatványok. A beiratkozási lap nyomtatását kizárólag a fenti két teendő elvégzése után végezze el.

Felhívom figyelmét, hogy a fenti teendők elvégzése mellett a személyes beiratkozáson kötelező a részvétel mind az aktív, mind a passzív jogviszonyt létesítők számára is!

Beiratkozás személyesen
A személyes beiratkozás időpontjai elérhetőek a felvettek.uni-eszterhazy.hu oldalon a Gólyahét, beiratkozás menüpontban.

A beiratkozásra hozza magával:

 • személyazonosságát igazoló okiratát(személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya)
 • az iratkozási lapot aláírva 2 példányban(a neptun rendszerből nyomtatandó a fenti leírás szerint)
 • eredeti érettségi bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
 • mesterképzés esetén a továbbtanulásra jogosító – oklevelét és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
 • nyelvvizsga bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
 • adó- és TAJ kártyáját(adóazonosító szám hiányában hallgatói juttatást nem fizethetünk ki, hiányzó TAJ szám esetén ingyenes orvosi ellátásban nem részesülhet nappali tagozatos hallgató!)
 • fogyatékossággal élő hallgatók (aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd) a fogyatékosságot megállapító határozat, igazolás másolatát.

Tanegységfelvétel:

Egri Campus

 • Teljes idejű képzésre (nappali tagozatra), egri képzési helyre, alap-, mesterképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 5. (csütörtök) 17 óra
 • Levelező tagozatra, egri képzési helyre, alap-, mesterképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 8. (vasárnap) 9 óra

Sárospataki Comenius Campus
Tagozattól függetlenül a felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 8. (vasárnap) 9 óra

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
Tagozattól függetlenül a felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 5. (csütörtök) 17 óra

Jászberényi Campus
Tagozattól függetlenül a felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 5. (csütörtök) 12 óra


< Vissza