SPORTÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Sportösztöndíj pályázatot hirdet.

Az Eszterházy Károly Egyetem (továbbiakban EKE) Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban EHÖK) Sportösztöndíj pályázatot hirdet azon hallgatók számára, akik a sportban kiemelkedő teljesítményt értek el az adott időszakban: 2019. Március 5 - 2020. március 10.

>>>PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE (EGYÉNI)<<<

>>>PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE (CSOPORTOS SPORTÁG)<<<

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehet az EKE valamennyi teljes idejű felsőoktatási szakképzésének, alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan képzésének, vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatója, aki az adott időszakban kiemelkedő sporteredményt ért el.

A pályázaton nem vehetnek részt az EKE azon hallgatói, akik az intézmény részéről rendszeres sportösztöndíj támogatásban részesülnek!

A pályázat leadása:
A pályázati adatlap leadására az EHÖK irodában („B" épület fsz.), ügyfélfogadási időben (10.00 – 14.00) van lehetőség, 2020. március 10-ig (kedd).

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások:

Csak a hiánytalanul kitöltött pályázati lapok vesznek részt az elbírálásban.
A pályázathoz aktív hallgatói jogviszonyigazolás csatolása kötelező, mely a 2019/20-as tanév második félévére szól.
A pályázati lapon feltüntetett eredményeket a pályázó köteles hivatalos igazolással bizonyítani, melyet kizárólag a szakszövetség állíthat ki (kivételt képez a MEFOB eredmények igazolása, melyet a MEFS állít ki).
Nem a kiírás szerint benyújtott, vagy a pályázat határidejének lejárta után beadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:
A pályázattal elnyerhető egyszeri támogatás összegét az EHÖK elnökség állapítja meg a pályázatok elbírálása során. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Eredmény:
Az eredményt az EHÖK 2020. Március 30-án közli hivatalos honlapján (https://hok.uni-eszterhazy.hu/).

Fellebbezés:
Fellebbezésre az eredményközléstől számított 15 napon belül (2020. Április 14-ig) van lehetőség a hok@uni-eszterhazy.hu e-mail címen.


< Vissza