Légy te is KollBizes! - Kollégiumi Bizottság választás

A pályázatra azoknak a kollégistáknak a jelentkezését várjuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek és a kollégium közösségi életért szívesen tevékenykednek.

Kollégiumi Bizottsági tagok feladatai:
a) Részt vesz a kollégium házirendjének megalkotásában.
b) Közreműködik a kollégiumi felvételi pályázatok feldolgozásában, értékelésében.
c) Elkészíti a kollégiumi elhelyezést nyert hallgatók szobabeosztását.
d) Koordinálja a kollégista hallgatók ki- és beköltöztetését.
e) Szervezi és irányítja kollégiumi diákéletet, kulturális-, szabadidős és szórakoztató programokat szervez.
f) Részt vesz és együttműködik a kollégium szakmai-tudományos öntevékeny köreinek, szakköreinek és klubjainak szervezésében és munkájában.
g) Közreműködik a kollégium külső és belső kapcsolatainak szervezésében.
h) Kezdeményezheti saját lehetőségei, illetve az EHÖK-forrás terhére, elismerés, jutalmazás odaítélését a közösségi életben kiemelkedő munkát végző hallgatók részére.
i) Közvetlen kapcsolatot tart a kollégiumi igazgatóval, a kollégium koordinátorával, gondnokával és az EHÖK elnökséggel.
j) Véleményezési joggal rendelkezik a kollégium-fejlesztési, beruházási, átszervezési és korszerűsítési terveinek, javaslatainak előkészítése során.

Választható kollégiumi bizottságok tagok száma:
• Apartmanházak kollégium: 5 fő
• Leányka úti kollégium: 7 fő
• Almagyardombi kollégium: 6 fő
• Sas úti kollégium: 5 fő

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• Önéletrajz
• Motivációs levél
• Videó készítés – jelölt bemutatkozása (opcionális, nem kötelező)

Jelentkezési időszak: 2021.03.25 – 2020.03.31. 12:00

Választás: Neptun rendszerben: 2020.04.01. – 2020.04.08.

Eredményhirdetés: 2020.04.09.

A pályázat leadása:
• elektronikus formában /pdf/ a hok@uni-eszterhazy.hu e-mail címre.
• aláírva postázni (3300 Eger, Egészségház u. 4. – EHÖK iroda)

Kérdéseitekkel forduljatok hozzánk a hok@uni-eszterhazy.hu e-mail címen!

* A pályázatra jelentkezők automatikusan elfogadják a hok.uni-eszterhazy.hu oldalon feltüntetett adatvédelmi tájékoztatót és hozzájárul adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásának végéig.


< Vissza