JELENTKEZZ ENERGIAKÖVETNEK

Otthon vagy a természettudományokban? Érdekel az energia és a tudatos energiafelhasználás? Szeretsz kísérletezni és előadni? Tarts olyan tanórát, amiről Te is csak álmodtál a suliban!

Pályázz és nyerd el a MEKH Energiakövet 2020 címmel járó 400 000 Ft-os ösztöndíjat, referenciafilmet és szakmai tréningeket! A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakmai és anyagi támogatást nyújt ahhoz, hogy megvalósítsd az elképzelésedet!

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A MEKH társadalmi felelősségvállalási programjának hangsúlyos eleme a fogyasztók energia-tudatos szemléletformálása.

A MEKH Energiakövetek pályázat célja:
• az energiatermeléssel és -felhasználással, valamint a tudatos energiafogyasztással és energiatakarékossággal kapcsolatos ismeretek bővítése az általános iskola felső tagozatos, illetve a középiskolás korosztály körében;
• a felsőoktatási intézményekben elsősorban természettudományos tárgyakat hallgató diákok ösztönzése a témával kapcsolatos tudásuk elmélyítésére és kreatív, élményalapú átadására a megjelölt korosztálynak.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK:

A pályázatra magyar felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy doktori képzésben résztvevő nappali és levelező tagozatos hallgatók jelentkezhetnek, elsősorban az alábbi szakokról: energetikai mérnök, fizika, fizikatanár, fizikus, geofizikus, környezettan, környezettan-tanár, környezettudomány, természetismeret-környezettan tanár. Nem jelent kizáró okot, ha a pályázó nem a felsorolt szakok hallgatója.

A PÁLYÁZAT TARTALMA:

Pályázni egy 45 perces, felső tagozatos általános iskolai vagy középiskolás korosztályra szabott tematikus tanóra vázlatával lehet. Alapvető elvárás, hogy a tanóra szerves részét képezze minimum egy, a tanóra témájához kapcsolódó LÁTVÁNYOS KÍSÉRLET, amely a nevelési-oktatási intézmények tűz- és munkavédelmi előírásainak megfelel.

A pályázathoz kötelezően csatolandó:
• egy maximum egyperces bemutatkozó videó (asf, wma, wmv, wm, avi, mp4 vagy mpg formátumban).
A pályázathoz opcionálisan csatolható:
• a benyújtott óratervet kiegészítő szabadon választott dokumentum (pl.: szöveg, kép, prezentáció).
A bemutatkozó videó kivételével a csatolt dokumentumok mérete nem haladhatja meg a 10 megabájtot.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

A pályázatra a www.energiakovetek.hu oldalon lehet jelentkezni. A honlapon kitölthető a jelentkezési lap, csatolható az óraterv és Wetransferen keresztül elküldhető a bemutatkozó videó is.

2020 Energiakövetei egy kétkörös értékelés után kerülnek kiválasztásra. A zsűri által első körben legjobbnak ítélt pályamunkák készítői a MEKH székházában megrendezett Demo Day során személyes bemutatkozó előadásra is lehetőséget kapnak. A meghívottak egy maximum 12 perces előadás keretében, közönség előtt bizonyíthatják, miért lennének ők 2020 legjobb Energiakövetei. A zsűri a bemutatkozó előadás során értékeli többek között a pályázó kiállását, előadásmódját és beszédstílusát.

Az élő prezentációk témája szabadon választott, de kapcsolódnia kell a beadott óravázlat témájához. Az előadáshoz szükséges prezentációs eszközöket (kivetítő, számítógép) a MEKH biztosítja, de szabadon használható bármely más demonstrációs eszköz is.

A zsűri a Demo Day során bemutatott prezentációk közül választja ki a legjobbakat, akik elnyerik az Energiakövet 2020 címet, valamint az ország különböző oktatási intézményeiben megtarthatják rendhagyó természettudományos tanóráikat.

A PÁLYÁZATOK DÍJAZÁSA:

A két forduló eredményeit összesítve a zsűri a három legjobb pályázatot benyújtó hallgatót díjazza az alábbiak szerint:
• a díjazottak elnyerik a „MEKH Energiakövet 2020" címet;
• az Energiakövetek 400.000 Ft/fő értékű ösztöndíjban részesülnek;
• a MEKH biztosítja a benyújtott óratervek élményszerű, látványos és szakmailag is tartalmas megvalósításához szükséges prezentációs és egyéb demonstrációs eszközöket 100.000 Ft értékhatárig;
• a MEKH háromnapos előadói tréninget (elmélet és gyakorlat) biztosít a Energiaköveteknek Budapesten;
• a MEKH felvételt készít a Energiakövetek által megtartott egyik tanóráról, melyet utómunka után a díjazottak referenciaanyagként használhatnak.

KÖTELEZETTSÉGEK:

Az ösztöndíj keretében a nyertes Energiakövetek kötelesek részt venni a MEKH által szervezett előadói tréningeken, ahol a szakma legjobbjai segítenek nekik a felkészülésben.
A 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. közötti időszakban az Energiakövetek a nyertes óraterveik alapján kötelesek legalább 5 tanórát megtartani az ország különböző oktatási intézményeiben, a fővárosban és vidéken egyaránt. Az utazás feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal biztosítja az Energiaköveteknek.
Az ösztöndíj folyósításának módjáról és feltételeiről a MEKH egyedi megállapodást köt a díjazottakkal.
Az Energiakövetek vállalják a programhoz kötődő médiaszereplést, és az ezzel járó interjúk nyilvánossá tételét.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 31.

A pályázókat e-mailben értesítjük az első körös zsűrizés és a Demo Day-en való részvétel lehetőségéről legkésőbb 2020. április 30-ig.

HIVATALOS EREDMÉNYHIRDETÉS:

A Demo Day-en részt vett és a zsűri által az összesített eredmények által legjobbnak ítélt pályázókat a Demo Day-t követő héten értesítjük az díjátadó időpontjáról, melynek helyszíne a Magyar Energetikai És Közmű-Szabályozási Hivatal.

További információk a PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN és a www.energiakovetek.hu weboldalon találhatók.

 


< Vissza