Hallgatói Laptop Program

Pályázz Te is laptopra az EHÖK által.

Az EHÖK által kiírt Hallgatói Laptop Program a 2020/2021. tanév tavaszi félévére

Jelen pályázat keretében az Eszterházy Károly Egyetem szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóknak lehetőségük nyílik egy pályázat benyújtására, mellyel a tanulmányaik folytatásához elengedhetetlenül szükséges laptophoz juthatnak hozzá.

 

Pályázók köre

2020/2021. tanévben alap, osztatlan, mester ,felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert, nappali tagozatos állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas vagy önköltséges hallgató.A pályázni az ütemezésben megadott időpontig lehet. A beérkezett pályázatokról az EHÖK elnökség dönt szociális helyzet megvizsgálása mellett. A Laptop támogatás célja a távtanulás és az oktatókkal történő kapcsolattartás elősegítése, a laptopot 2021.július 30-ig lehet elnyerni tartós használatra.

Általános információk

Kitöltés előtt olvassa el a Pályázati Kiírást, valamint a vonatkozó szabályzatokat.
Hiányosan kitöltött vagy határidő után leadott űrlap automatikusan elutasításra kerül
Pályázati eljárás valamint a fellebbezés során hiánypótlásra nincsen lehetőség.
A sikeresen pályázó hallgató teljes anyagi felelősséggel bír a használatába kerülő informatikai eszközt illetően, viseli annak a rendes használatából eredő költségeket.
A rangsor kihirdetésétől számítva a sikeresen pályázó hallgatónak 10 munkanap áll rendelkezésére átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint kárfelelősségi nyilatkozat kitöltése mellett a laptop birtokbavételére.

Rangsor felállítása

A rangsor a beadott pályázatok, adatszolgáltatás alapján kerül megállapításra.Pontegyenlőség esetén a rangsor féléves átlag alapján kerül felállításra.

 

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap


< Vissza