Egyetem Hírnevét Öregbítők Ösztöndíja

Pályázati felhívás a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére

Az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (EHÖK) ösztöndíj pályázatot hirdet az EKE Térítési és Juttatási Szabályzatban leaírtakon felül. Az ösztöndíj célja, a hallgatók ösztönzése és díjazása a különböző sport, tanulmányi, művészeti versenyeken elért kiemelkedő eredményeikért.

 

Pályázat feltételei
A pályázaton részt vehet az EKE bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan képzésének, valamint felsőoktatási szakképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos hallgatója, aki az adott tanévben/félévben kiemelkedő eredményeket ért el sport- művészeti- vagy tudományos területeken, úgy hogy az EKE jó hírét öregbítik.
A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat. Így amennyiben a hallgató Sportösztöndíj-at már elnyert az adott tanévben, azon eredményekkel nem pályázható meg az Egyetem Hírnevét Öregbítők ösztöndíja. A TDK ösztöndíjban részesülő hallgatók sem pályázhatnak az adott tanévben a már elismert eredményükkel.   


Elbírálás alapelvei
A pályázatok elbírálását az EHÖK végzi. Az elbírálás során figyelembe veszik a hallgató által eredményeket és az adott területen végzett munkáját.

A pályázás folyamata
Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött és aláírt példányának leadásával lehetséges. A pályázati adatlapot az EHÖK irodában az ütemezésben megadott határidőig kell ügyfélfogadási időben leadni vagy postai úton elküldeni az Egészségház utca 4. Eger 3300 címre. (EHÖK iroda nyitvatartás H-P 10:00-14:00)

Tartalmi követelmények

A pályázatnak tartalmaznia kell a szükséges igazolásokat és a megjelölt dokumentumokat, okleveleket illetve a pályázati adatlapon csillaggal jelölt részekhez tartozó dokumentumokat. Az elszámolandó költségekhez tartozó számlák mellékletben csatolandók. Amennyiben csapat sportban elért az eredmény kitöltve leadni csak egy hallgatónak kell, csatolva hozzá az 1. számú mellékletet. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
Az elnyert ösztöndíj nagyságát a EHÖK állapítja meg a pályázatok elbírálása során az szakmai minőség függvényében, a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követően, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban. 

Határidők: 2020/2021. tanév II. félév

  • A pályázat által vizsgált időtartam 2020.november 20.-2021. május 24.
  • A pályázat benyújtásának határideje 2021.május 24.-2021. május 31.
  • A végleges eredmény kihirdetése 2021.június 5.
  • Kifizetés időpontja 2021.június 10.

A nem a kiírás szerint, vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

 
Eredmény
A végleges eredményt az EHÖK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra.

Adatvédelem
A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Felszólalás, jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – jogorvoslat leadható az EHÖK irodában ügyfélfogadási időben.
Eger, 2021.02.16.

 


< Vissza