Sportösztöndíj pályázati felhívás

Az Eszterházy Károly Egyetem (továbbiakban EKE) Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban EHÖK) Sportösztöndíj pályázatot hirdet azon hallgatók számára, akik a sportban kiemelkedő teljesítményt értek el az adott időszakban.

A 2020/2021-es tanévben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni az egyszeri sportösztöndíj pályázatokra, így a hallgatók minden félév végén pályázatot nyújthatnak be a sporteredményeik elismerésére. 

Az előző években évente egyszer volt lehetőségük a hallgatóknak pályázatot benyújtani sporteredményeikre, melynek pályázati ideje februárban volt.  Így azonban a januárban végző hallgatók lemaradtak erről a lehetőségről, jó sporteredményeik ellenére is. Éppen ezért egy új rendszert állítottunk fel. Szeretnénk lehetőséget biztosítani az év folyamán két alkalommal is a hallgatóknak, hogy benyújthassák pályázatukat, így az őszi félév végén decemberben, a tavaszi félévben pedig májusban lesz lehetőség az ösztöndíjat megpályázni. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a sport támogatása, és a nem kiemelt sportokban sikeresen teljesítőket is szeretnénk ösztöndíjjal jutalmazni. - mondta Zaja Barbara, EHÖK elnök. 

Büszkék vagyunk sikeres hallgatótársainkra, és szeretnénk pályájuk útján támogatni őket a további fejlődés érdekében - tette hozzá az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke. Továbbá kiemelte, hogy a pályázatot azoknak a hallgatóknak ajánlja, akik rendszeresen sportolnak és sikeresek a saját sportágukban.

Pályázati feltételek:

A pályázaton részt vehet az EKE valamennyi teljes idejű felsőoktatási szakképzésének, alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan képzésének, vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatója, aki az adott időszakban kiemelkedő sporteredményt ért el.

A pályázaton nem vehetnek részt az EKE azon hallgatói, akik az intézmény részéről rendszeres sportösztöndíj támogatásban részesülnek.

A pályázás folyamata:
Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött és aláírt példányának leadásával lehetséges. A pályázati adatlapot az EHÖK irodában az ütemezésben megadott határidőig kell ügyfélfogadási időben leadni vagy postai úton elküldeni az Egészségház utca 4. Eger 3300 címre. (EHÖK iroda nyitvatartás H-P 10:00-14:00)
A pályázati adatlap ITT tölthető le!

Határidők

2020/2021 Tanév:

A pályázat által vizsgált időtartam 2020. február 20.-2020.december 15.
A pályázat benyújtásának határideje 2020.november 16.-2020. december 15.
A végleges eredmény kihirdetése 2020.január 04.
Kifizetés időpontja 2020. január 10.

 

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások:
Csak az elektronikusan és hiánytalanul kitöltött, kézzel aláírt pályázati lapot áll módunkban elfogadani.
A pályázati lapon feltüntetett eredményeket a pályázó köteles hivatalos igazolással bizonyítani, melyet kizárólag a szakszövetség állíthat ki (kivételt képez a MEFOB eredmények igazolása, melyet a MEFS állít ki).

Amennyiben csapatsportban elért az eredmény úgy a egy személynek kell a pályázati adatlapot kitölteni és az I. számú melléklettében kell a csapatban résztvevők nevét, képzésükre vonatkozó adataikat és a támogatás alapjául szolgáló eredmény(ek), helyezés(ek) megnevezését kell feltüntetni.

Nem a kiírás szerint benyújtott, vagy a pályázat határidejének lejárta után beadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:
A pályázattal elnyerhető egyszeri támogatás összegét az EHÖK-Elnökség állapítja meg a pályázatok elbírálása során. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Eredmény:
Az eredményt az EHÖK közli hivatalos honlapján (https://hok.uni-eszterhazy.hu/).

Fellebbezés:
Fellebbezésre az eredményközléstől számított 15 napon belül van lehetőség a hok@uni-eszterhazy.hu e-mail címen.

 


< Vissza