Ösztöndíjak

2020/2021-es tanév tavaszi félévére szóló ösztöndíjak

1) Eszterházy ösztöndíj

Pályázók köre:

Pályázhatnak azok a felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben, alapképzésben, illetve mesterképzésben, a 2020/2021-es tanévre felvételt nyert, nappali tagozatos, magyar állami ösztöndíjas, aktív hallgatók, akik az egyetem valamely campusán állandó lakcímmel rendelkeznek és az adott campuson folytatnak tanulmányokat.

Az ösztöndíj félévente 15 főnek ítélhető meg, mely mértéke: 15.000 Ft/fő/hó. A benyújtott pályázatokat a tavaszi félévben a tanulmányi eredmények (ösztöndíjindex) alapján rangsorolni kell. Ösztöndíjindex azonosság esetén a szakátlagtól való eltérés alapján kell a döntést meghozni. Az ösztöndíj odaítélése egy félévre szól.

Leadási határidő:

A pályázatokat 2021. február 22-ig elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton az „Eszterházy ösztöndíj" formanyomtatvány kitöltésével. A kérvényhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát. Amennyiben a kérvényhez nem kerül benyújtásra a lakcímkártya másolata, a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatok elbírálására 2021. március 8-ig kerül sor.

Részletes pályázati kiírásért kattints IDE!

 

2) Gárdonyi ösztöndíj

Pályázók köre: 

Pályázhatnak azok az osztatlan képzésben, alapképzésben, illetve mesterképzésben, pedagógus képzési területen, nappali tagozaton tanuló, magyar állami ösztöndíjas aktív hallgatók, akik az egyetem valamely campusának járásában állandó lakcímmel rendelkeznek és az adott campuson tanulmányokat folytatnak. A pályázónak a 2020/21-es tanév tavaszi félévében érvényes szociális ponttal kell rendelkeznie.
Az ösztöndíj félévente 10 főnek ítélhető meg, melynek mértéke: 11.000 Ft/fő/hó. A benyújtott pályázatokat a 2020/21-es tanév tavaszi félévére megállapított szociális pontszám alapján rangsorolni kell. Az ösztöndíj odaítélése egy félévre szól.

Leadási határidő:

A pályázatokat 2021. február 22-ig elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton a „Gárdonyi ösztöndíj" formanyomtatvány kitöltésével. A kérvényhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát. Amennyiben a kérvényhez nem kerül benyújtásra a lakcímkártya másolata, a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatok elbírálására 2021. március 8-ig kerül sor.

Részletes pályázati kiírásért kattints IDE

 

3) JUNO ösztöndíj

Pályázók köre:

Pályázhatnak azok az osztatlan képzésben, alapképzésben, illetve mesterképzésben, nappali tagozatos, aktív hallgatók, akik CSED, GYES, GYED támogatásban részesülnek. A pályázónak 2020/21-es tanév tavaszi félévében érvényes szociális ponttal kell rendelkeznie, vagy igazolnia szükséges szociális helyzetét.
Az ösztöndíj félévente 10 főnek ítélhető meg, mely mértéke: 15.000 Ft/fő/hó. A benyújtott pályázatokat a 2020/21-es tanév tavaszi félévére megállapított szociális pontszám alapján rangsorolni kell. Az ösztöndíj odaítélése félévre szól.

Leadási határidő:

A pályázatokat 2021.február 22-ig a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton a „JUNO ösztöndíj" formanyomtatvány kitöltésével. A kérvényhez csatolni kell CSED, GYES, GYED támogatásról szóló igazolást és amennyiben nem rendelkezik a 2020/21/2 félévére megállapított szociális helyzetet igazoló pontszámmal, úgy a szociális helyzet megállapításához szükséges igazolásokat. Amennyiben a kérvényhez nem kerül benyújtásra az igazolás, a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatok elbírálására 2021.március 8-ig kerül sor.

Részletes pályázati kiírásért kattints IDE

 

4) Fogyatékossággal élő hallgatókért ösztöndíj

Pályázók köre:

Pályázhatnak azok nappali tagozatos, aktív hallgatók, akik vállalják, hogy segítik, támogatják a fogyatékossággal élő hallgató társaikat a tanulásban vagy életvitelükben.

Az ösztöndíj félévente 10 főnek ítélhető meg, mely mértéke: 10.000 Ft/fő/hó. Az ösztöndíj odaítélése félévre szól.

Leadási határidő:

A pályázatokat 2021 február 22-ig elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton a „Fogyatékossággal élő hallgatókért" formanyomtatvány kitöltésével. A pályázónak a benyújtott kérelemhez csatolni kell motivációs levelét, mely tartalmazza a segítő tevékenységére vonatkozó elképzeléseit. Továbbá az adatlaphoz csatolni kell az egyetemen regisztrált fogyatékossággal élő hallgató nyilatkozatát, mely tartalmazza a segítségnyújtás igényelt formáit, módját, időtartamát. A hiányosan benyújtott pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatok elbírálására 2021.március 8-ig kerül sor. Az ösztöndíj odaítéléséről az Esélyegyenlőségi Bizottság dönt.

Részletes pályázati kiírásért kattints IDE


< Vissza