KOLLÉGIUMI PÁLYÁZAT - EREDMÉNYEK

Az Eszterházy Károly Egyetem felhívására, a 2020/2021. tanévre szóló kollégiumi elhelyezésre vonatkozó benyújtott pályázatát az Egyetem Egyetemi Szociális Ösztöndíj Bizottsága (ESZÖB) megvizsgálta, és elbírálta.Eredményeiket a alábbi linken találhatják meg, az oldalon az egyedi felvételi azonosítójukat kell beírni. Az eredmények 2020.08.19. 12:00-tól lesznek elérhetőek.

https://felvi.uni-eszterhazy.hu/kollegium/

A határozat ellen 15 napon belül jogorvoslatnak van helye.
A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság elnökének címzetten, az Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus kollégium igazgatójánál (levelezési cím: Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus kollégium igazgató 3300 Eger, Leányka utca 6.) kell postai úton, vagy személyesen (Almagyardombi Kollégium 7-8-as iroda 3300 Eger, Leányka u. 6.) benyújtani 1 példányban. A jogorvoslati kérelem elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség!
A jogorvoslati kérelem formanyomtatványa letölthető:

https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/hallgatok-/kollegiumok/kollegiumi-nyomtatvanyok-dokumentumok-l1
 oldal:
„Jogorvoslati kérelem (kollégiumi felvételi határozat első fokú döntése ellen)"

A jogorvoslati eljárásra a HKR II. fejezete A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének rendje, a hallgatói kérelmek elbírálása, a hallgatói jogorvoslat rendje rendelkezései vonatkoznak.

A felvétel nem nyert leányhallgatók egyéni jelentkezést nyújthatnak be az egri Segítő Szűz Mária Egyetemi Kollégiumba (3300 Eger, Malom út 11.) Telefon: 36/410-998 e-mail: sszm97@gmail.com web:
www.egrikoli.hu

Papíralapú határozataikat postai úton továbbítjuk Önöknek.

Üdvözlettel,
Kerek-Bócsi Ivett
Kollégium igazgató


< Vissza