Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Tovább folytatódik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program, idén pedig a tanító alapképzési szakon tanulmányokat folytatókra is kiterjesztésre került.

A 2020/2021. tanévi pályázatok benyújtására online az alábbi felületen van lehetőség: www.osztondij.e-kreta.hu, de papír alapon, postai úton is be kell nyújtania a pályázónak.

 

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári, tanítói, vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása.

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat, és vállalja, hogy az osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású, pedagógus foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 19.

A működési szabályzat és a pályázati felhívás  ITT érhető el.

Tájékoztató a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2020/2021. tanév 1. félévi támogatásának alapját képező kreditindex szintekről a már ösztöndíjas jogviszonnyal rendelkező hallgatókra vonatkozóan. 


< Vissza